O teste DNA

Intolerancie 5 reportov 5 reportov
Alkohol
Celiakia
Histamínová intolerancia
Intolerancia na huby u ľudí s Crohnovou chorobou
Laktózová intolerancia

Vitamíny a minerály 15 reportov 15 reportov
Fosfor
Horčík
Meď
Selén
Vápnik
Vitamín A
Vitamín B6
Vitamín B9
Vitamín B12
Vitamín C
Vitamín D
Vitamín E
Vitamín K
Zinok
Železo

Výživa a zdravie 12 reportov 12 reportov
Antioxidanty
Citlivosť na saturované tuky
HDL cholesterol
Hypertenzia a citlivosť na soľ
Kofeín
LDL cholesterol
Nechutenstvo zeleniny – detekcia horkej chuti
Obezita
Omega-3 mastné kyseliny a zápalová odpoveď
Triglyceridy
Účinok kyseliny linolovej na zápalovú odpoveď
Vnímanie chuti UMAMI

Športové predispozície 8 reportov 8 reportov
Športový profil
Atletický výkon – rýchlostno-silové vs. vytrvalostné schopnosti
Adaptácia na vonkajšiu záťaž a trénovateľnosť – aeróbna vs. silová
Náchylnosť na zranenia a dĺžka regenerácie
Achillova tendinopatia
Degenerácia medzistavcových platničiek, hernia lumbálneho disku
Poškodenie svalstva, námahová rabdomyolýza a regenerácia poškodenia svalov
Ruptúra predného skríženého väzu kolena
Syndróm karpálneho tunela
Zlomeniny

Zdravotné predispozície 62 reportov 62 reportov
Dýchanie
Bronchiektázia
Cystická fibróza
Nedostatok alfa-1 antitrypsínu
Infekcie
Opakujúca sa bakteriálna infekcia
Koža
Legiov syndróm
LEOPARD syndróm
Krv
Beta-talasémia
Fanconiho anémia
Kosáčikovitá anémia
Riziko krvácania spôsobené deficitom Faktora V
Riziko krvácania spôsobené deficitom Faktora XI
Riziko krvácania spôsobené deficitom protrombínu
Riziko krvácania spôsobené von Willebrandovou chorobou typu 1
Riziko krvácania spôsobené von Willebrandovou chorobou typu 2B
Riziko krvácania spôsobené von Willebrandovou chorobou typu 2M
Riziko vzniku krvnej zrazeniny spôsobené deficitom proteínu C
Riziko vzniku krvnej zrazeniny spôsobené deficitom proteínu S
Riziko vzniku krvnej zrazeniny spôsobené Faktorom V Leiden
Riziko vzniku krvnej zrazeniny spôsobené Protrombínom G20210A
Riziko vzniku krvnej zrazeniny spôsobené vrodeným deficitom antitrombínu
Trombotická trombocytopenická purpura
Nervový systém
Canavanova choroba
Hereditárna amyloidóza
Neurofibromatóza typu 1 a 2
Tuberózna skleróza
Obličky
Polycystická choroba obličiek
Primárna hyperoxalúria
Onkológia
Adrenokortikálny karcinóm
Familiárna adenomatózna polypóza
Juvenilný polypózny syndróm
Karcinóm prsníka a vaječníko
Li-Fraumeni syndróm
Lynchov syndróm
Melanóm
Peutz-Jeghersov syndróm
Pankreas
Cukrovka II. typu
Familiárny hyperinzulinizmus
Hereditárna pankreatitída
Plodnosť
Obštrukčná azoospermia
Poruchy metabolizmu a trávenia
Fenylketonúria
Hemochromatóza
Hereditárna fruktózová intolerancia
Hirschsprungova choroba
Homocystinúria
Leucinóza
Srdce a cievy
Aneuryzma brušnej aorty
Arteriálna hypertenzia
Brugadov syndróm
Dilatačná kardiomyopatia
Familiárna aortálna aneuryzma
Familiárna hypercholesterolémia
Familiárna hypertrofická kardiomyopatia
Fibrilácia predsiení srdca
Ischemická choroba srdca
Katecholaminergná polymorfná ventrikulárna tachykardia
Malígna hypertermia
Mozgová aneuryzma
Syndróm dlhého QT intervalu
Zmysly
Pendredov syndróm
Usherov syndróm typu 1
Vekom podmienená degenerácia makuly
Vrodená nesyndrómová porucha sluchu

Metabolizmus liečiv 11 reportov 11 reportov
Deficiencia dihydropyrimidín dehydrogenázy a možná toxicita 5-FU
Metabolizmus fenytoínu
Náchylnosť na post-anestetické apnoe suxametóniom
Nežiadúce účinky derivátov sulfonylmočoviny
Nežiadúce účinky na oxid dusný
Toxicita merkaptopurínu a azatioprínu
Účinnosť klopidogrelu
Účinnosť kyseliny acetylsalicylovej (aspirínu)
Účinnosť statínov
Účinnosť warfarínu
Závažný nežiadúci účinok na abakavir
Intolerancie 5 reportov
Alkohol
Celiakia
Histamínová intolerancia
Intolerancia na huby u ľudí s Crohnovou chorobou
Laktózová intolerancia
Vitamíny a minerály 15 reportov
Fosfor
Horčík
Meď
Selén
Vápnik
Vitamín A
Vitamín B6
Vitamín B9
Vitamín B12
Vitamín C
Vitamín D
Vitamín E
Vitamín K
Zinok
Železo
Výživa a zdravie 12 reportov
Antioxidanty
Citlivosť na saturované tuky
HDL cholesterol
Hypertenzia a citlivosť na soľ
Kofeín
LDL cholesterol
Nechutenstvo zeleniny – detekcia horkej chuti
Obezita
Omega-3 mastné kyseliny a zápalová odpoveď
Triglyceridy
Účinok kyseliny linolovej na zápalovú odpoveď
Vnímanie chuti UMAMI
Športové predispozície 8 reportov
Športový profil
Atletický výkon – rýchlostno-silové vs. vytrvalostné schopnosti
Adaptácia na vonkajšiu záťaž a trénovateľnosť – aeróbna vs. silová
Náchylnosť na zranenia a dĺžka regenerácie
Achillova tendinopatia
Degenerácia medzistavcových platničiek, hernia lumbálneho disku
Poškodenie svalstva, námahová rabdomyolýza a regenerácia poškodenia svalov
Ruptúra predného skríženého väzu kolena
Syndróm karpálneho tunela
Zlomeniny
Zdravotné predispozície
Dýchanie
Bronchiektázia
Cystická fibróza
Nedostatok alfa-1 antitrypsínu
Infekcie
Opakujúca sa bakteriálna infekcia
Koža
Legiov syndróm
LEOPARD syndróm
Krv
Beta-talasémia
Fanconiho anémia
Kosáčikovitá anémia
Riziko krvácania spôsobené deficitom Faktora V
Riziko krvácania spôsobené deficitom Faktora XI
Riziko krvácania spôsobené deficitom protrombínu
Riziko krvácania spôsobené von Willebrandovou chorobou typu 1
Riziko krvácania spôsobené von Willebrandovou chorobou typu 2B
Riziko krvácania spôsobené von Willebrandovou chorobou typu 2M
Riziko vzniku krvnej zrazeniny spôsobené deficitom proteínu C
Riziko vzniku krvnej zrazeniny spôsobené deficitom proteínu S
Riziko vzniku krvnej zrazeniny spôsobené Faktorom V Leiden
Riziko vzniku krvnej zrazeniny spôsobené Protrombínom G20210A
Riziko vzniku krvnej zrazeniny spôsobené vrodeným deficitom antitrombínu
Trombotická trombocytopenická purpura
Nervový systém
Canavanova choroba
Hereditárna amyloidóza
Neurofibromatóza typu 1 a 2
Tuberózna skleróza
Obličky
Polycystická choroba obličiek
Primárna hyperoxalúria
Onkológia
Adrenokortikálny karcinóm
Familiárna adenomatózna polypóza
Juvenilný polypózny syndróm
Karcinóm prsníka a vaječníko
Li-Fraumeni syndróm
Lynchov syndróm
Melanóm
Peutz-Jeghersov syndróm
Pankreas
Cukrovka II. typu
Familiárny hyperinzulinizmus
Hereditárna pankreatitída
Plodnosť
Obštrukčná azoospermia
Poruchy metabolizmu a trávenia
Fenylketonúria
Hemochromatóza
Hereditárna fruktózová intolerancia
Hirschsprungova choroba
Homocystinúria
Leucinóza
Srdce a cievy
Aneuryzma brušnej aorty
Arteriálna hypertenzia
Brugadov syndróm
Dilatačná kardiomyopatia
Familiárna aortálna aneuryzma
Familiárna hypercholesterolémia
Familiárna hypertrofická kardiomyopatia
Fibrilácia predsiení srdca
Ischemická choroba srdca
Katecholaminergná polymorfná ventrikulárna tachykardia
Malígna hypertermia
Mozgová aneuryzma
Syndróm dlhého QT intervalu
Zmysly
Pendredov syndróm
Usherov syndróm typu 1
Vekom podmienená degenerácia makuly
Vrodená nesyndrómová porucha sluchu
Metabolizmus liečiv
Deficiencia dihydropyrimidín dehydrogenázy a možná toxicita 5-FU
Metabolizmus fenytoínu
Náchylnosť na post-anestetické apnoe suxametóniom
Nežiadúce účinky derivátov sulfonylmočoviny
Nežiadúce účinky na oxid dusný
Toxicita merkaptopurínu a azatioprínu
Účinnosť klopidogrelu
Účinnosť kyseliny acetylsalicylovej (aspirínu)
Účinnosť statínov
Účinnosť warfarínu
Závažný nežiadúci účinok na abakavir
Intolerancie
Alkohol
Celiakia
Histamínová intolerancia
Intolerancia na huby u ľudí s Crohnovou chorobou
Laktózová intolerancia
Vitamíny a minerály
Fosfor
Horčík
Meď
Selén
Vápnik
Vitamín A
Vitamín B6
Vitamín B9
Vitamín B12
Vitamín C
Vitamín D
Vitamín E
Vitamín K
Zinok
Železo
Výživa a zdravie
Antioxidanty
Citlivosť na saturované tuky
THDL cholesterol emp
Hypertenzia a citlivosť na soľ
Kofeín
LDL cholesterol
Nechutenstvo zeleniny – detekcia horkej chuti
Obezita
Omega-3 mastné kyseliny a zápalová odpoveď
Triglyceridy
Účinok kyseliny linolovej na zápalovú odpoveď
Vnímanie chuti UMAMI
Športové predispozície
Športový profil
Atletický výkon – rýchlostno-silové vs. vytrvalostné schopnosti
Adaptácia na vonkajšiu záťaž a trénovateľnosť – aeróbna vs. silová
Náchylnosť na zranenia a dĺžka regenerácie
Achillova tendinopatia
Degenerácia medzistavcových platničiek, hernia lumbálneho disku
Poškodenie svalstva, námahová rabdomyolýza a regenerácia poškodenia svalov
Ruptúra predného skríženého väzu kolena
Syndróm karpálneho tunela
Zlomeniny
Zdravotné predispozície 62 reportov
Dýchanie
Bronchiektázia
Cystická fibróza
Nedostatok alfa-1 antitrypsínu
Infekcie
Opakujúca sa bakteriálna infekcia
Koža
Legiov syndróm
LEOPARD syndróm
Krv
Beta-talasémia
Fanconiho anémia
Kosáčikovitá anémia
Riziko krvácania spôsobené deficitom Faktora V
Riziko krvácania spôsobené deficitom Faktora XI
Riziko krvácania spôsobené deficitom protrombínu
Riziko krvácania spôsobené von Willebrandovou chorobou typu 1
Riziko krvácania spôsobené von Willebrandovou chorobou typu 2B
Riziko krvácania spôsobené von Willebrandovou chorobou typu 2M
Riziko vzniku krvnej zrazeniny spôsobené deficitom proteínu C
Riziko vzniku krvnej zrazeniny spôsobené deficitom proteínu S
Riziko vzniku krvnej zrazeniny spôsobené Faktorom V Leiden
Riziko vzniku krvnej zrazeniny spôsobené Protrombínom G20210A
Riziko vzniku krvnej zrazeniny spôsobené vrodeným deficitom antitrombínu
Trombotická trombocytopenická purpura
Nervový systém
Canavanova choroba
Hereditárna amyloidóza
Neurofibromatóza typu 1 a 2
Tuberózna skleróza
Obličky
Polycystická choroba obličiek
Primárna hyperoxalúria
Onkológia
Adrenokortikálny karcinóm
Familiárna adenomatózna polypóza
Juvenilný polypózny syndróm
Karcinóm prsníka a vaječníko
Li-Fraumeni syndróm
Lynchov syndróm
Melanóm
Peutz-Jeghersov syndróm
Pankreas
Cukrovka II. typu
Familiárny hyperinzulinizmus
Hereditárna pankreatitída
Plodnosť
Obštrukčná azoospermia
Poruchy metabolizmu a trávenia
Fenylketonúria
Hemochromatóza
Hereditárna fruktózová intolerancia
Hirschsprungova choroba
Homocystinúria
Leucinóza
Srdce a cievy
Aneuryzma brušnej aorty
Arteriálna hypertenzia
Brugadov syndróm
Dilatačná kardiomyopatia
Familiárna aortálna aneuryzma
Familiárna hypercholesterolémia
Familiárna hypertrofická kardiomyopatia
Fibrilácia predsiení srdca
Ischemická choroba srdca
Katecholaminergná polymorfná ventrikulárna tachykardia
Malígna hypertermia
Mozgová aneuryzma
Syndróm dlhého QT intervalu
Zmysly
Pendredov syndróm
Usherov syndróm typu 1
Vekom podmienená degenerácia makuly
Vrodená nesyndrómová porucha sluchu
Metabolizmus liečiv 11 reportov
Deficiencia dihydropyrimidín dehydrogenázy a možná toxicita 5-FU
Metabolizmus fenytoínu
Náchylnosť na post-anestetické apnoe suxametóniom
Nežiadúce účinky derivátov sulfonylmočoviny
Nežiadúce účinky na oxid dusný
Toxicita merkaptopurínu a azatioprínu
Účinnosť klopidogrelu
Účinnosť kyseliny acetylsalicylovej (aspirínu)
Účinnosť statínov
Účinnosť warfarínu
Závažný nežiadúci účinok na abakavir
Intolerancie 5 reportov
Antioxidanty
Celiakia
Histamínová intolerancia
Intolerancia na huby u ľudí s Crohnovou chorobou
Laktózová intolerancia
Vitamíny a minerály 15 reportov
Fosfor
Horčík
Meď
Selén
Vápnik
Vitamín A
Vitamín B6
Vitamín B9
Vitamín B12
Vitamín C
Vitamín D
Vitamín E
Vitamín K
Zinok
Železo
Výživa a zdravie 12 reportov
Antioxidanty
Citlivosť na saturované tuky
HDL cholesterol
Hypertenzia a citlivosť na soľ
Kofeín
LDL cholesterol
Nechutenstvo zeleniny – detekcia horkej chuti
Obezita
Omega-3 mastné kyseliny a zápalová odpoveď
Triglyceridy
Účinok kyseliny linolovej na zápalovú odpoveď
Vnímanie chuti UMAMI
Športové predispozície 8 reportov
Športový profil
Atletický výkon – rýchlostno-silové vs. vytrvalostné schopnosti
Adaptácia na vonkajšiu záťaž a trénovateľnosť – aeróbna vs. silová
Náchylnosť na zranenia a dĺžka regenerácie
Achillova tendinopatia
Degenerácia medzistavcových platničiek, hernia lumbálneho disku
Poškodenie svalstva, námahová rabdomyolýza a regenerácia poškodenia svalov
Ruptúra predného skríženého väzu kolena
Syndróm karpálneho tunela
Zlomeniny
Zdravotné predispozície 62 reportov
Dýchanie
Bronchiektázia
Cystická fibróza
Nedostatok alfa-1 antitrypsínu
Infekcie
Opakujúca sa bakteriálna infekcia
Koža
Legiov syndróm
LEOPARD syndróm
Krv
Beta-talasémia
Fanconiho anémia
Kosáčikovitá anémia
Riziko krvácania spôsobené deficitom Faktora V
Riziko krvácania spôsobené deficitom Faktora XI
Riziko krvácania spôsobené deficitom protrombínu
Riziko krvácania spôsobené von Willebrandovou chorobou typu 1
Riziko krvácania spôsobené von Willebrandovou chorobou typu 2B
Riziko krvácania spôsobené von Willebrandovou chorobou typu 2M
Riziko vzniku krvnej zrazeniny spôsobené deficitom proteínu C
Riziko vzniku krvnej zrazeniny spôsobené deficitom proteínu S
Riziko vzniku krvnej zrazeniny spôsobené Faktorom V Leiden
Riziko vzniku krvnej zrazeniny spôsobené Protrombínom G20210A
Riziko vzniku krvnej zrazeniny spôsobené vrodeným deficitom antitrombínu
Trombotická trombocytopenická purpura
Nervový systém
Canavanova choroba
Hereditárna amyloidóza
Neurofibromatóza typu 1 a 2
Tuberózna skleróza
Obličky
Polycystická choroba obličiek
Primárna hyperoxalúria
Onkológia
Adrenokortikálny karcinóm
Familiárna adenomatózna polypóza
Juvenilný polypózny syndróm
Karcinóm prsníka a vaječníko
Li-Fraumeni syndróm
Lynchov syndróm
Melanóm
Peutz-Jeghersov syndróm
Pankreas
Cukrovka II. typu
Familiárny hyperinzulinizmus
Hereditárna pankreatitída
Plodnosť
Obštrukčná azoospermia
Poruchy metabolizmu a trávenia
Fenylketonúria
Hemochromatóza
Hereditárna fruktózová intolerancia
Hirschsprungova choroba
Homocystinúria
Leucinóza
Srdce a cievy
Aneuryzma brušnej aorty
Arteriálna hypertenzia
Brugadov syndróm
Dilatačná kardiomyopatia
Familiárna aortálna aneuryzma
Familiárna hypercholesterolémia
Familiárna hypertrofická kardiomyopatia
Fibrilácia predsiení srdca
Ischemická choroba srdca
Katecholaminergná polymorfná ventrikulárna tachykardia
Malígna hypertermia
Mozgová aneuryzma
Syndróm dlhého QT intervalu
Zmysly
Pendredov syndróm
Usherov syndróm typu 1
Vekom podmienená degenerácia makuly
Vrodená nesyndrómová porucha sluchu
Metabolizmus liečiv 11 reportov
Deficiencia dihydropyrimidín dehydrogenázy a možná toxicita 5-FU
Metabolizmus fenytoínu
Náchylnosť na post-anestetické apnoe suxametóniom
Nežiadúce účinky derivátov sulfonylmočoviny
Nežiadúce účinky na oxid dusný
Toxicita merkaptopurínu a azatioprínu
Účinnosť klopidogrelu
Účinnosť kyseliny acetylsalicylovej (aspirínu)
Účinnosť statínov
Účinnosť warfarínu
Závažný nežiadúci účinok na abakavir