O nás

Robíme život zdravší na základe analýzy DNA

Dáme vám prehľad o rizikových ochoreniach, pomôžeme vám porozumieť vašim génom a žiť zdravší život.

Záväzok DNA ERA

 • Chceme, aby ste dokázali čo najlepšie pochopiť to najcennejšie čo máte – svoje zdravie.
 • Chceme, aby ste mali zdravie vo svojich rukách a vedeli kontrolovane riadiť smer, ktorým sa budete uberať.
 • Chceme, aby ste si osvojili zvyky, ktoré vám prospievajú a vedeli ich kvalitne implementovať do svojho vlastného sveta – života.

Michaela Šišková
CEO

Hodnoty DNA ERA

Zdravie

Veríme, že zdravie je na prvom mieste a je to to najcennejšie, čo máme. Sme presvedčení, že vďaka návratu k našej podstate – našej DNA, dokážeme kontrolovať a predvídať náš zdravotný stav a kvalitu žitia.

Proaktivita

Najlepší spôsob ako predpovedať svoju budúcnosť je aktívne ju tvoriť. Aktívne sa podieľame na svojom zdraví, je to naša zodpovednosť a výber našich rozhodnutí. Pomáhame usmerniť našu proaktivitu v náš maximálny prospech.

Profesionalita a kvalita

Pracujeme s najlepšími odborníkmi v sektore, všetky odporúčania sú podložené kvalitnými vedeckými štúdiami a databázami. Náš profesionálny prístup je postavený na kvalite dát a ich zrozumiteľnej prezentácii pre všetkých.

Kontaktujte nás

  ,,DNA ERA prináša na slovenský trh unikátnu a pokrokovú metodiku predpovedania ochorení pre každého jedného človeka osobitne. Dôležitosť spočíva v odhalení vrodených vlôh daného jednotlivca. Slovenská spoločnosť dnes ešte nevie, ale skoré odhalenie smrtiacej formy rakovinového ochorenia nevedie k smrti. Ak by som mal prínos opísať jednou vetou bola by to táto: Kto vie odhadnúť budúcnosť je schopný vzdorovať svojmu osudu.“ 

  Mgr. Miroslav Murár PhD.,

  Medicínsky chemik zaoberajúci sa vývojom nových liečiv, Apigenex, Praha  

  ,,Ako organický chemik pracujúci v oblasti výskumu liečiv si myslím, že tradičný prístup cez malé organické molekuly dosiahol svoj vrchol a začne byť postupne nahrádzaný alebo dopĺňaný genetickými metódami. Cena DNA sekvenovania stále klesá a začína byť dostupná pre rutinné vyšetrenia, čo vedie k individuálnej medicíne. Takýto prístup bude viesť k efektívnejšej prevencii, ale aj k liečbe najmä v prípade onkologických ochorení.“ 

  Mgr. Juraj Dobiaš PhD.,

  Ústav organické chemie a biochemie  Akademie věd České republiky, Praha 

  Napísali o nás